MASTERING
Mastering je finálnou fázou nahrávania. Štúdio 999th kladie na Mastering rovnako veľký dôraz ako na nahrávanie, mixáž a reamping. Na mastering sa v 999th využíva
digitálna a analógová štúdiová technika. Výsledkom je vždy nekompromisne znejúca nahrávka pre ktorú je charakteristická frekvenčná vyváženosť celku, konkrétny a priamočiary zvuk a vyrovnaná dynamika.

Nahrávka ktorú mastruje štúdio 999th znie výborne na akomkoľvek posluchu. Štúdio poskytne kvalitný posluch na nekompromisnej technike, no nahrávka musí znieť výborne a vyvážene
aj pri reprodukovaní cez rádio, mp3 prehrávač či cez player na webe. Úlohou 999th je prispôsobiť sa želaniu aké vysloví zákazník a predčiť jeho očakávanie.
Z tohto dôvodu je vždy želaná podoba nahrávky prediskutovaná so zákazníkom a štúdio 999th zhodnotí možnosti požiadavky a následne sa zahajuje realizácia a mastering.
K finálnej podobe akú nahrávka nakoniec nadobudne sa tím 999th dostáva spolu s kapelou, ktorá postupne dostáva jednotlivé verzie a spoločne s tímom 999th
finalizuje nahrávku do želanej podoby.

 

Kvalitný master vyžaduje aj určitý čas. Pre nahrávacie štúdio 999th je prvoradá kvalita a nie kvantita, preto na kvalitný master rátajte s dobou jeden až dva týždne, podľa počtu pesničiek a náročnosti zásahov. 

Mastering

  • Processing podľa referenčnej nahrávky
  • Processing: EQ, kompresia, limiting, de-clicking, de-noising
  • ISRC Coding: international standard code pre indentifikáciu zvukových nahrávok
  • Gold Master CD: S použitím najlepších rekordérov. CDDA Red Book and CDDX formáty