NAHRÁVANIE
Štúdio 999th je na nahrávanie vybavené špickovou technikou a svoje vybavenie neustále doplňa a modernizuje. Profesionálny tím 999th sleduje svetové trendy a
neustále napreduje aby uspokojil aj toho najnárocnejšieho zákazníka.
Kapely si nahrávanie v 999th pochvalujú predovšetkým pre vynikajúcu atmosféru a profesionálny prístup, podporený špičkovým vybavením a aparátmi.

Kvalitný zvuk nahrávok tvorí štúdio 999th primárne cez kvalitné lampové aparáty s boxami a používa živé bicie. Aparáty a bicie sú snímané špecifickými technikami pomocou štúdiových mikrofónov
v podmienkach, ktoré nie je možné simulovať v skúšobniach a provizórnych hudobných štúdiách. Takto nahratý zvuk je možné v prípade potreby doplniť a editovať softwarovými simuláciami a pluginmi,
ale na rozdiel od domácich podmienok na nich zvuk nieje postavený a sú používané iba v špecifických situáciách ak si to nahrávka vyžaduje, vrstvenie zvukov a podobne.

Hlavná špecialita a devíza 999th je technika Reamping, ktorá umožnuje získat pre nahrávku množstvo odlišných zvukov z rôznych aparátov bez toho, aby bolo
potrebné jednotlivé party nanovo nahrávat. Vdaka Know How a vybaveniu ktorým nahrávacie štúdio 999th disponuje, môžete medzi sebou po nahratí porovnávat zvuk nástroja
cez Mesa Boogie, Diezel ci VHT bez toho, aby ste museli každý part nanovo nahrat.