PRODUKCIA A PROMO
Štúdio 999th a jeho tím dokáže vaše CD nielen nahrat, ale taktiež sa zapojit aj do tvorivého procesu pri
tvorbe finálnej podoby skladieb. Na želanie sa môže tím 999th podielat na produkcií a tvorbe aranžmánov.

Ak požadujete komplexné riešenie, 999th zabezpecí grafický návrh na obal, booklet a potlac CD. V rámci služieb od grafika
môžte využit aj tvorbu nového webu, ktorý môže korešpondovat s grafikou zvolenou na CD a už pocas nahrávania zásobovat svojich fanúšikov fotkami a videami.